Τσολάκης Ν. Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2007) με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ε.Μ.Π., “Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Κατασκευών” (2009) και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Ε.Μ.Π (2010- σήμερα).
Έχει εκπονήσει πλήθος Στατικών Μελετών για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και σύμμεικτες κατασκευές για κτίρια Κατοικιών, Γραφείων, Καταστημάτων, Βιομηχανιών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Ξενοδοχειακών Μονάδων.
Επίσης, εκπόνησε Ενόργανες Επιθεωρήσεις και Μη Καταστροφικούς Ελέγχους υφιστάμενων κατασκευών, καθώς και Μελέτες Στατικής Επάρκειας, Ενισχύσεων και Αποκατάστασης παραδοσιακών, διατηρητέων και μνημειακών κατασκευών.
Είναι Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Χανίων, της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης και του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.